Làm chủ tâm trí, làm chủ bản thân

Cuộc sống của mỗi người được quyết định bởi các hành động của mình. Trong các hành động đó thì hành động của tâm trí (mind) là quan trọng nhất. 2 loại hành động còn lại là lời nói (saying) và hành động của cơ thể (body)