Thực Hành Thiền Vipassana 4: Quán Thân Trên Nội Thân

Đây là clip thứ tư hướng dẫn thực hành Thiền Vipassana với quán đủ cả 4 niệm xứ Thân, Thọ, Tâm, Pháp của Đức Phật Gotama (tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni). Trong clip này chúng ta sẽ thực hành Quán Thân Trên Nội Thân.

Ngày đăng: 11-10-2021

552 lượt xem

 

Quán Thân trên Nội Thân, là quan sát các vật cấu tạo nên cơ thể của chúng ta như xương, thịt, mỡ, máu, đàm, mủ, tim, phổi, thận.... Các thành phần Nội Thân này Đức Phật Gotama gọi là các vật bất tịnh sai biệt, tức là các vật dơ bẩn. Như vậy, quán Nội Thân là quán các vật dơ bẩn cấu tạo nên cơ thể của chúng ta.

Chúng ta quan sát bằng tâm, không quan sát bằng mắt, nên hãy nhắm mắt lại.

Bây giờ chúng ta bắt đầu với quan sát toàn bộ cơ thể của chúng ta cùng 1 lúc, coi nó đang ở đâu, tư thế của nó đang như thế nào, nó đang chuyển động hay đứng yên. Nhận biết tại sao nó lại đang chuyển động hay đứng yên như vậy. Chỉ quan sát và nhận biết. Không cố ý can thiệp vào sự chuyển động hay đứng yên của nó.
Luôn quan sát đúng như thực tế của nó là. Quan sát với tâm quân bình. Không yêu thích hay ghét bỏ các sự chuyển động hay đứng yên đó. Cũng không yêu thích hay khó chịu với sự nhận biết được hay không nhận biết được của bản thân mình.

 

(Sau khoảng 5 phút)

Chúng ta bắt đầu quan sát các vật cấu tạo nên cơ thể chúng ta, những vật này Đức Phật Gotama gọi là những thứ bất tịnh sai biệt, tức là những thứ dơ bẩn.

Hãy quan sát những vật mà chúng ta có thể nhìn thấy bên ngoài như tóc, lông, móng, răng, da. Hãy quan sát từng vật một. Quan sát mỗi vật 1 cách chi tiết, coi chúng ta nhận thấy được gì. Mỗi lần thiền không bắt buộc phải quan sát hết tất cả 5 vật này, lần thiền này quan sát những vật này, thì lần sau có thể quan sát những vật khác.

Luôn quan sát đúng như thực tế của nó là. Quan sát với tâm quân bình. Không yêu thích hay ghét bỏ bất cứ gì mình nhận thấy. Cũng không yêu thích hay khó chịu với sự không nhận biết được của bản thân mình.
........................

 

-----------------------

Website:       https://sukydieu.vn
Facebook:    https://www.facebook.com/SuKyDieu.Training


Phạm Nguyễn Anh Kiệt
~Sự Kỳ Diệu~

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha