Thực hành Thiền Vipassana 3 - Quán Thân Trên Ngoại Thân

Đây là clip thứ ba hướng dẫn thực hành Thiền Vipassana với quán đủ cả 4 niệm xứ Thân, Thọ, Tâm, Pháp của Đức Phật Gotama (tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni). Trong clip này chúng ta sẽ thực hành Quán Thân Trên Ngoại Thân.

Ngày đăng: 04-10-2021

265 lượt xem

 

Quán thân trên ngoại thân, là quan sát các thành phần cơ thể bên ngoài mà mình có thể thấy được như đầu, mặt, mắt, mũi, miệng, tai, chân, tay..., và bao gồm cả hơi thở.

Chúng ta quan sát bằng tâm, không quan sát bằng mắt, nên hãy nhắm mắt lại.

Bây giờ chúng ta bắt đầu với quan sát các cảm giác trên toàn bộ cơ thể của chúng ta cùng 1 lúc. Cả các cảm giác bên ngoài, tức các cảm giác ở trên da của chúng ta, cùng với các cảm giác bên trong cơ thể của chúng ta cùng 1 lúc.

Quan sát các cảm giác đúng như thực tế của nó là, trong sự bình tâm, luôn giữ tâm quân bình. Không yêu thích các cảm giác, cũng không ghét bỏ các cảm giác, không chống lại, cũng không né tránh các cảm giác, không bình luận về các cảm giác, không tưởng tượng ra cảm giác này hay cảm giác kia.

 

(Sau khoảng 5 phút)
Vẫn tiếp tục quan sát các cảm giác trên toàn bộ cơ thể, cả cảm giác bên ngoài và cảm giác bên trong cơ thể. Tuy nhiên, ở những thời điểm khác nhau, mặc dù vẫn tiếp tục quan sát cảm giác trên toàn bộ cơ thể cùng 1 lúc, nhưng chúng ta hãy dành sự chú ý nhiều hơn tới cảm giác ở 1 hoặc 1 số vị trí nào đó hơn ở những vị trí khác.

 

(Sau khoảng 2 phút)
Vẫn tiếp tục quan sát cảm giác trên toàn bộ cơ thể. Nhưng đồng thời chúng ta bắt đầu quan sát cả hơi thở của chúng ta cùng lúc với quan sát các cảm giác.

Nếu chúng ta thở ra dài, thì nhận biết là chúng ta thở ra dài. Nếu chúng ta thở ra ngắn, thì nhận biết là chúng ta thở ra ngắn.

Nếu chúng ta thở vô dài, thì nhận biết là chúng ta thở vô dài. Nếu chúng ta thở vô ngắn, thì nhận biết là chúng ta thở vô ngắn.

Quan sát hơi thở cùng lúc với quan sát các cảm giác trên toàn bộ cơ thể của chúng ta.

Chỉ nhận biết hơi thở và cảm giác, nhận biết các chi tiết của cả hơi thở và cảm giác. Quan sát với tâm quân bình, không yêu thích cũng không ghét bỏ cảm giác. Cũng không can thiệp vào quá trình vận hành của hơi thở. Không phản ứng và không bình luận về hơi thở cũng như cảm giác.

 

(Sau khoảng 5 phút)
Chúng ta bắt đầu quan sát các bộ phận bên ngoài của cơ thể chúng ta, từ trên đỉnh đầu xuống tới các đầu ngón tay, các đầu ngón chân.

Quan sát coi đầu của chúng ta đang ở đâu, tư thế của nó đang như thế nào, nó đang chuyển động hay đứng yên, nếu chuyển động thì đang chuyển động cụ thể như thế nào. Tiếp theo là quan sát coi nguyên nhân gì khiến nó chuyển động hay đứng yên đó.

Chỉ quan sát và nhận biết thôi. Không cố ý tác động vô sự chuyển động hay đứng yên của cái đầu của chúng ta.

 

(Sau khoảng 2 phút)
Chúng ta chuyển sang quan sát các vị trí khác. Quan sát trán của chúng ta coi nó đang ở đâu, tư thế của nó đang như thế nào, nó đang chuyển động hay đứng yên. Nếu nó đang chuyển động thì nhận biết là nó chuyển động, nếu nó đang đứng yên thì nhận biết là nó đang đứng yên. Nhận biết tại sao nó lại đang chuyển động hay đứng yên như vậy. Chỉ quan sát và nhận biết. Không cố ý can thiệp vào sự chuyển động hay đứng yên của nó.

Quan sát đúng như thực tế của nó là. Quan sát với tâm quân bình. Không yêu thích hay ghét bỏ các sự chuyển động hay đứng yên của nó. Cũng không yêu thích hay khó chịu với sự nhận biết được hay không nhận biết được của bản thân mình.

 

----------(còn nữa)-------------

Website:       https://sukydieu.vn
Facebook:    https://www.facebook.com/SuKyDieu.Training


Phạm Nguyễn Anh Kiệt
~Sự Kỳ Diệu~

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha