Thực Hành Thiền Vipassana 1: Quán Thọ Trên Ngoại Thọ

Đây là clip hướng dẫn thực hành Thiền Vipassana thứ nhất. Trong clip này là hướng dẫn Quán Thọ. Quán thọ có 2 loại là quán thọ trên ngoại thọ và quán thọ trên nội thọ. Ở clip này chúng ta sẽ quán thọ trên ngoại thọ.

Ngày đăng: 20-09-2021

349 lượt xem

 

Thọ chính là các cảm giác trên cơ thể của chúng ta. Quán thọ trên ngoại thọ tức là quán các cảm giác trên bề mặt da của cơ thể chúng ta. Quan sát sự thay đổi, biến chuyển, tức là quan sát sự sinh diệt, vô thường của các cảm giác trên bề mặt da của chúng ta.

Chúng ta sẽ quan sát, cảm nhận các cảm giác trên da của toàn bộ cơ thể chúng ta từ đỉnh đầu xuống tới các ngón tay, các ngón chân của chúng ta. Quan sát tuần tự các cảm giác trên da, không bỏ sót cảm giác ở bất cứ phần nào, không bỏ sót thọ ở bất cứ bộ phận nào, bao gồm cả các phần rất nhỏ, bao gồm cả các bộ phận nhạy cảm của cơ thể chúng ta. Không bỏ sót bất cứ phần nào, bộ phận nào.

Chúng ta quan sát bằng tâm, không quan sát bằng mắt, nên hãy nhắm mắt lại.

Bây giờ chúng ta bắt đầu với Thiền Quán Niệm Hơi Thở: Hãy quan sát cùng lúc cả 2 ông mũi, nhận biết hơi thở đang xúc chạm lên cả ống mũi bên trái lẫn ống mũi bên phải, hay chỉ xúc chạm 1 trong 2 ống mũi bên trái hoặc bên phải. Chỉ quan sát và nhận biết, không làm bất cứ hành động nào để tác động vào sự vận hành tự nhiên của hơi thở. Không cố ép là nó phải xúc chạm, cũng không tưởng tượng là nó có xúc chạm.

Tiếp tục quan sát cảm giác trên ống mũi có sự xúc chạm của hơi thở. Nhưng tới đây chúng ta sẽ không quan sát hơi thở, mà chuyển sang quan sát cảm giác trên ống mũi. Chúng ta thấy ở ống mũi này có cảm giác gì, các cảm giác thực tế biến chuyển và thay đổi như thế.
Quan sát các cảm giác đúng như thực tế của nó là, trong sự bình tâm, luôn giữ tâm quân bình. Không yêu thích các cảm giác, cũng không ghét bỏ các cảm giác, không bình luận về các cảm giác, không tưởng tượng ra cảm giác này hay cảm giác kia.

Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cảm giác trên toàn bộ vùng da mặt của chúng ta, quan sát đồng thời toàn bộ vùng da mặt coi chúng ta có các cảm giác gì. Quan sát coi các cảm giác có thay đổi, biến chuyển gì trong khi chúng ta đang quan sát. Nếu không thấy được cảm giác nào, thì nhận biết là chúng ta không thấy được cảm giác.

Quan sát cảm giác ở từng khu vực nhỏ hơn trên vùng mặt của chúng ta: quan sát khu vực trên trán đang có các cảm giác gì.
Quan sát khu vực mắt đang có các cảm giác gì
Quan sát khu vực mũi đang có các cảm giác gì
Quan sát khu vực má trái đang có cảm giác gì
Quan sát khu vực má phải đang có các cảm giác gì
Quan sát khu vực miệng đang có các cảm giác gì
Quan sát khu vực cằm đang có các cảm giác gì.

Quan sát các cảm giác đúng như thực tế của nó là, trong sự bình tâm, luôn giữ tâm quân bình. Không yêu thích các cảm giác, cũng không ghét bỏ các cảm giác, không bình luận về các cảm giác, không tưởng tượng ra cảm giác này hay cảm giác kia.

Chúng ta tiếp tục chuyển sang quan sát các phần khác của cơ thể chúng ta.
Quan sát vùng da trên đỉnh đầu,
Quan sát vùng da phía sau đầu,
Quan sát 2 lỗ tai của chúng ta.
Không bỏ sót bất cứ phần nào, không bỏ sót bộ phận nào trên khu vực đầu của chúng ta.
Quan sát coi các cảm giác có thay đổi, biến chuyển gì trong khi chúng ta đang quan sát không. Nếu không thấy được cảm giác nào, thì nhận biết là chúng ta không thấy cảm giác.

Chúng ta tiếp tục chuyển xuống quan sát vùng cổ. Quan sát phía trước cổ, quan sát phía sau cổ, quan sát bên trái cổ và quan sát bên phải của cổ.
Không bỏ sót bất cứ phần nào, không bỏ sót bất cứ bộ phận nào trên khu vực da cổ của chúng ta.
Quan sát các cảm giác đúng như thực tế của nó là, trong sự bình tâm, luôn giữ tâm quân bình. Không yêu thích các cảm giác, cũng không ghét bỏ các cảm giác, không bình luận về các cảm giác.
.......... (còn nữa)........

Website:       https://sukydieu.vn
Facebook:    https://www.facebook.com/pnakiet
                       https://www.facebook.com/SuKyDieu.Training


Phạm Nguyễn Anh Kiệt
~Sự Kỳ Diệu~

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha