Thực Hành Thiền Quán Niệm Hơi Thở

Clip này dài 1 tiếng. Tuy nhiên, ở giai đoạn ban đầu, các bạn có thể thiền ít hơn, 10 phút, 20 phút, 30 phút..., rồi tăng dần lên theo sự tinh tấn hành thiền của mình.

Ngày đăng: 06-09-2021

304 lượt xem

 

Đây là clip hướng dẫn thực hành thiền Quán Niệm Hơi Thở, thiền này để giúp cho các bạn khởi đầu thực hành Thiền Vipassana dễ dàng hơn. Cho nên, khi nào các bạn thấy mình đã có được sự tập trung tốt, đã có thể quan sát được chuyển động thực tế của hơi thở, thì hãy chuyển sang Thiền Vipassana của Đức Phật Gotama (tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni) với quán đủ cả 4 niệm xứ Thân, Thọ, Tâm, Pháp.

Clip này dài 1 tiếng. Tuy nhiên, ở giai đoạn ban đầu, các bạn có thể thiền ít hơn, 10 phút, 20 phút, 30 phút..., rồi tăng dần lên theo sự tinh tấn hành thiền của mình.

 

Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thiền Quán Niệm Hơi Thở.

Các bạn hãy ngồi xếp bằng, ngồi kiết già hay bán già đều được. Tuy nhiên, thiền không bắt buộc phải ngồi kiết già hay bán già, mà có thể ngồi tư thế nào cũng đều được, miễn ở tư thế đó có thể ngồi lâu 1 chút mà vẫn có được sự cân bằng là được.

Các bạn hãy nhắm mắt lại. Chú ý vào hơi thở của mình. Quan sát hơi thở đó. Coi coi hơi thở nó đang như thế nào. Nếu hơi thở đó dài, thì nhận biết là nó dài. Nếu hơi thở đó ngắn, thì nhận biết là nó ngắn. Các bạn không làm bất cứ hành động nào để can thiệp vào quá trình vận hành tự nhiên của hơi thở.

Tiếp tục quan sát hơi thở. Hết hơi thở này thì nhận biết là hết hơi thở này. Khi nào một hơi thở mới bắt đầu thì nhận biết là một hơi thở mới bắt đầu.

 

(Sau khoảng 5 phút)

Bây giờ hãy chú ý quan sát hơi thở vô. Nếu hơi thở vô đó dài, thì nhận biết là nó dài. Nếu hơi thở vô đó ngắn, thì nhận biết là nó ngắn. Chỉ quan sát hơi thở vô đó thôi, không làm bất cứ hành động nào để can thiệp vào sự vận hành tự nhiên của hơi thở.

 

(Sau khoảng 5 phút)

Bây giờ hãy chú ý quan sát hơi thở ra. Nếu hơi thở ra đó dài, thì nhận biết là nó dài. Nếu hơi thở ra đó ngắn, thì nhận biết là nó ngắn. Chỉ quan sát hơi thở ra đó thôi, không làm bất cứ hành động nào để can thiệp vào sự vận hành tự nhiên của hơi thở.

 

(Sau khoảng 5 phút)

Bây giờ hãy chú ý quan sát cả 2 loại hơi thở vô và hơi thở ra. Nếu hơi thở vô hoặc ra đó dài, thì nhận biết là nó dài. Nếu hơi thở vô hoặc ra đó ngắn, thì nhận biết là nó ngắn. Chỉ quan sát và nhận biết hơi thở vô hoặc ra đó thôi, không làm bất cứ hành động nào để can thiệp vào sự vận hành tự nhiên của hơi thở.

 

(Sau khoảng 7 phút)

Bây giờ hãy chú ý quan sát sự xúc chạm của hơi thở lên ống mũi bên trái của chúng ta. Nếu hơi thở vô hoặc ra xúc chạm lên ống mũi bên trái, chúng ta nhận biết hơi thở đó đang xúc chạm lên ống mũi bên trái. Nếu hơi thở vô hoặc ra không xúc chạm lên ống mũi bên trái, thì chúng ta nhận biết là nó không xúc chạm lên ống mũi bên trái. Chỉ quan sát và nhận biết, không làm bất cứ hành động nào để tác động vào sự vận hành tự nhiên của hơi thở. Không cố ép là nó phải xúc chạm, cũng không tưởng tượng là nó có xúc chạm.

 

(Sau khoảng 7 phút)

Bây giờ hãy chú ý quan sát sự xúc chạm của hơi thở lên ống mũi bên phải của chúng ta. Nếu hơi thở vô hoặc ra xúc chạm lên ống mũi bên phải, thì chúng ta nhận biết hơi thở vô hoặc ra đó đang xúc chạm lên ống mũi bên phải. Nếu hơi thở vô hoặc ra không xúc chạm lên ống mũi bên phải, thì chúng ta nhận biết là nó không xúc chạm lên ống mũi bên phải. Chỉ quan sát và nhận biết, không làm bất cứ hành động nào để tác động vào sự vận hành tự nhiên của hơi thở. Không cố ép là nó phải xúc chạm, cũng không tưởng tượng là nó có xúc chạm.

 

(Sau khoảng 7 phút)

Chúng ta hãy quan sát để nhận biết hơi thở đó dài hay ngắn qua sự xúc chạm của hơi thở lên cả 2 ống mũi bên trái và bên phải của chúng ta. Quan sát tuần tự từng ống mũi một cách riêng lẻ, nhận biết hơi thở xúc chạm lên cả ống mũi bên trái lẫn ống mũi bên phải, hay chỉ xúc chạm 1 trong 2 ống mũi bên trái hoặc bên phải. Chỉ quan sát và nhận biết, không làm bất cứ hành động nào để tác động vào sự vận hành tự nhiên của hơi thở. Không cố ép là nó phải xúc chạm, cũng không tưởng tượng là nó có xúc chạm.

 

(Sau khoảng 7 phút)

Hãy tiếp tục quan sát để nhận biết hơi thở đó dài hay ngắn qua sự xúc chạm của hơi thở lên đồng thời cả 2 ống mũi cùng 1 lúc. Quan sát cùng lúc cả 2 ông mũi, nhận biết hơi thở xúc chạm lên cả ống mũi bên trái lẫn ống mũi bên phải, hay chỉ xúc chạm 1 trong 2 ống mũi bên trái hoặc bên phải. Chỉ quan sát và nhận biết, không làm bất cứ hành động nào để tác động vào sự vận hành tự nhiên của hơi thở. Không cố ép là nó phải xúc chạm, cũng không tưởng tượng là nó có xúc chạm.

 

Phạm Nguyễn Anh Kiệt
~Sự Kỳ Diệu~

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha