Pháp Thoại Thiền Vipassana 2: Diễn giải kỹ thuật quan sát

Đây là Pháp Thoại thứ hai về cách thực hành Thiền Vipassana với quán đủ cả 4 niệm xứ Thân, Thọ, Tâm, Pháp của Đức Phật Gotama (tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni).

Ngày đăng: 01-10-2021

259 lượt xem

 

Clip Pháp Thoại này để đi kèm với clip Thực Hành Thiền Vipassana 2: Quán Thọ trên Nội Thọ

Tôi muốn nhắc lại 1 chút về chữ Thọ. Thọ tức là cảm giác trên thân của chúng ta, không phải thọ là hưởng thọ nha các bạn, mà Thọ là cảm giác trên cơ thể của chúng ta, trên thân tức là trên cơ thể của chúng ta. Quán Thọ là quan sát, cảm nhận các cảm giác trên cơ thể của chúng ta.

Quán Thọ trên nội thọ, tức là quan sát các cảm giác xảy ra bên trong cơ thể của chúng ta, tức là bên trong lớp da của chúng ta. Các cảm giác ở bên trong cơ thể của chúng ta là các cảm giác ở các tế bào, cơ, gân, xương và các bộ phận, nội tạng của chúng ta.

------------------
Trong bài Pháp Thoại thứ nhất chúng ta đã nói Thiền Vipassana là thiền tuệ. Thiền này giúp chúng ta 3 giá trị quan trọng: cái thứ (1) là nâng tầm Trí Tuệ của chúng ta tăng dần từng bước từng bước cho tới đích cao nhất là Chánh Trí. cái thứ (2) là giúp nâng tầm sự Thanh Tịnh của chúng ta, tức là nó sẽ thanh lọc tâm của chúng ta, từng bước từng bước và cho tới đích cao nhất là không còn bất cứ cấu uế nào, tức không còn bất cứ dơ bẩn nào. cái thứ (3) là giúp chúng ta giảm đi các sự đau khổ từng bước từng bước cho tới đích cao nhất là vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, tức là không còn bất cứ sự đau khổ nào nữa.

Trong bài Pháp Thoại thứ 2 này chúng ta sẽ nói về cách thức thực hành. Tìm hiểu những lời dạy của Đức Phật Gotama (tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni) để kiểm chứng và tìm ra cách thức thực hành đúng cách, tức là đúng phương pháp nha. Vì chỉ khi thực hành đúng phương pháp thì chúng ta mới nhận được kết quả đúng giá trị lợi ích, nếu thực hành sai thì hoặc là sẽ không nhận được đúng kết quả mà Đức Phật Gotama đã dạy ở đây, hoặc sẽ không nhận được kết quả gì, hoặc sẽ nhận được kết quả lợi ích rất ít rất ít, dù chúng ta bỏ ra công sức rất nhiều.

Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với bài kinh dạy Thiền Vipassana, tức bài kinh [“22. Đại Niệm Xứ”, thuộc Trường Bộ Kinh] của bộ kinh Nikaya. Đức Phật Gotama dạy cách thực hành Thiền như sau:
Câu đầu tiên Đức Phật Gotama cho biết “Đó là Bốn niệm xứ” trong đoạn trích sau:
“Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ Niết bàn. Ðó là Bốn niệm xứ.”

----------------

Các bài kinh được đề cập:
1. Bài kinh [“22. Đại Niệm Xứ”, thuộc Trường Bộ Kinh] của bộ kinh Nikaya
2. Bài kinh [7. KINH VÍ DỤ TẤM VẢI (Vatthùpama sutta), thuộc Trung Bộ Kinh]
3. Bài kinh [38. Ðại kinh Ðoạn tận ái (Mahàtanhàsankhaya sutta)], thuộc [Trung Bộ Kinh]

------------------
Website:       https://sukydieu.vn
Facebook:    https://www.facebook.com/pnakiet
                     https://www.facebook.com/SuKyDieu.Training


Phạm Nguyễn Anh Kiệt
~Sự Kỳ Diệu~

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha