Pháp thoại Thiền Vipassana 1: Diễn giải về Quán Thọ trên Ngoại Thọ

Đây là Pháp Thoại thứ nhất về cách thực hành Thiền Vipassana với quán đủ cả 4 niệm xứ Thân, Thọ, Tâm, Pháp của Đức Phật Gotama (tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni).

Ngày đăng: 23-09-2021

247 lượt xem

 

Clip Pháp Thoại này để đi kèm với clip Thực Hành Thiền Vipassana 1: Quán Thọ trên Ngoại Thọ

Đầu tiên tôi muốn nói về chữ Thọ. Thọ tức là cảm giác trên thân của chúng ta, không phải thọ là hưởng thọ nha các bạn, mà Thọ là cảm giác trên cơ thể của chúng ta, trên thân tức là trên cơ thể của chúng ta. Quán Thọ là quan sát, cảm nhận các cảm giác trên cơ thể của chúng ta.

Quán Thọ trên ngoại thọ, tức là quan sát các cảm giác xảy ra ở trên bề mặt da của chúng ta. Quán thọ trên nội thọ, là quan sát các cảm giác xảy ra ở bên trong lớp da, tức là các cảm giác ở bên trong cơ thể của chúng ta, các cảm giác ở các tế bào, cơ, gân, xương và các bộ phận, nội tạng của chúng ta.


1.  Tại sao nên học và thực hành thiền Vipassana của Đức Phật Gotama?

Thiền Vipassana này được Đức Phật Gotama (tức Phật Thích Ca Mâu Ni) dạy trong bài kinh kinh [“22. Đại Niệm Xứ”, thuộc Trường Bộ Kinh] của bộ kinh Nikaya. Bộ kinh Nikaya này được lưu truyền bởi Phật Giáo Nguyên Thủy (hay còn gọi là Phật Giáo Nam Tông), với quán đủ cả 4 niệm xứ là Thân, Thọ, Tâm, Pháp.

Giá trị các lời dạy của Đức Phật Gotama không phải là những lý luận suông, những triết lý suông để chúng ta vui đùa với các kiến thức để thể hiện sự hiểu biết, để thể hiện sự học cao hiểu rộng, để thể hiện sự lý luận sắc bén, mà giá trị nằm ở thực hành, đạt được giá trị lợi ích thực tế cho cuộc sống của chúng ta. Vì dù cho có lý luận sắc bén, học cao hiểu rộng, triết lý đầy mình, mà không thực hành, hoặc thực hành không đúng cách, thì không nhận được bất cứ giá trị gì.
Cho nên cái chúng ta cần quan tâm ở đây là Thiền Vipassana này đem lại giá trị lợi ích gì cho chúng ta. Và chúng ta thực hành có đúng phương pháp để đạt được các giá trị lợi ích thực tế như Đức Phật Gotama đã nói hay không.

 

2. Thiền Vipassana đem lại lợi ích gì cho người thực hành?

Trong bài kinh Đức Phật Gotama (tức Phật Thích Ca Mâu Ni) dạy Thiền Vipassana, đó là bài kinh [“22. Đại Niệm Xứ”, thuộc Trường Bộ Kinh] của bộ kinh Nikaya. Có dạy như sau:

“....một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn.”

“Hữu dư y” tức là còn tàn dư của sự bám víu

 

Và ở đoạn kế tiếp Đức Phật Gotama có dạy như sau:

“Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ Niết bàn. Ðó là Bốn niệm xứ.”

 

Như trên cho thấy, chúng ta chỉ thực hành Thiền Vipassana đúng phương pháp khi đạt được các giá trị sau đây:
- Thứ nhất: Sự “Chánh Trí”, tức trí tuệ của chúng ta đạt được ở mức cao nhất.
- Thứ hai: Sự “thanh tịnh” của chúng ta đạt được ở mức cao nhất.
- Thứ ba: Sự “vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu”, tức đau khổ của chúng ta bị tiêu diệt hoàn toàn, biến mất hoàn toàn.


Những gì Đức Phật Gotama dạy không phải là những lý thuyết suông, triết lý suông, chỉ nói được mà không làm được. Mà những lời Đức Phật Gotama dạy là thực hành được, và nhận được giá trị lợi ích thực tế, giá trị lợi ích đúng đắn bền vững thực tế cho người thực hành.

Cho nên, chúng ta phải kiểm chứng được giá trị lợi ích thực tế cho cả các thời gian ngắn hạn của chúng ta. Nếu đạt thì mới tính. Không đạt thì không tính. Khi chứng nghiệm được các giá trị lợi ích này thì mới tính toán tới các giá trị cao hơn, xa hơn, lâu dài hơn, cho tới đích cao nhất. Sau đó là tiếp tục liên tục kiểm chứng các giá trị cao hơn, xa hơn này trong thời gian thực hành lâu dài. Ghi nhớ là liên tục kiểm chứng các giá trị đạt được trong cả thời gian thực hành lâu dài. Không để những lợi ích trong ngắn hạn làm che mờ lý trí của chúng ta rồi cứ automatic, cứ tự động thực hành tiếp mà không kiểm chứng. Trí tuệ là không mù quáng nha.

 

Phạm Nguyễn Anh Kiệt
~Sự Kỳ Diệu~

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha