Sự Kỳ Diệu đem tới những điều kỳ diệu cho cuộc sống

Giúp mỗi người đạt được cuộc sống bình an, giàu có và hạnh phúc bằng cách loại bỏ cảm xúc - nâng tầm trí tuệ, nâng tầm sự thanh tịnh của tâm trí và con người chúng ta.

Tâm Trí Con Người

Sử dụng EFT

Giá trị EFT

Thiền Vipassana của Đức Phật Gotama

Hiểu về Pháp của Đức Phật Gotama